Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Adoptie

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over slachtoffers door het expertisecentrum laten ondersteunen bij het maken van persoonlijke herstelplannen

Besluit: Verworpen.

31265-105
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over de uitkomsten van landenanalyses in beginsel leidend laten zijn bij de beoordeling van interlandelijke adoptie

Besluit: Aangenomen.

31265-106
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
Naar boven