Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Besluit: Aangenomen.

30950-306
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt