Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van de leden Ouwehand en Klaver over een landelijk verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties

Besluit: Verworpen.

28684-704
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over het aanstellen van een bemiddelaar om leiding te geven aan nieuw overleg tussen boeren en de regering

Besluit: Ingetrokken.

28684-706
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Kuiken c.s. over het nemen van de verantwoordelijkheid in deze stikstofcrisis door de minister-president

Besluit: Verworpen.

28684-707
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over het niet tolereren van bedreiging, geweld en intimidatie en het beschikbaar stellen van instrumenten om de openbare orde te handhaven

Besluit: Aangenomen.

28684-708
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 5 anderen

Motie van de leden Wilders en Van der Plas over een streep zetten door het stikstofbeleid

Besluit: Verworpen (Hoofdelijk 30-110)

28684-709
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga c.s. over een noodplan voor voedselzekerheid in Nederland

Besluit: Verworpen.

28684-710
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over stoppen met het demoniseren van boeren

Besluit: Verworpen.

28684-711
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over het aanstellen van Louise Fresco en Aalt Dijkhuizen als bemiddelaars om leiding te geven aan nieuw overleg tussen boeren en de regering (t.v.v. 28684-705)

Besluit: Verworpen.

28684-712
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB