Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van de leden Ceder en Bontenbal over in het werkprogramma inzicht geven in het beschermingsniveau van kinderen tegen extreme content

Besluit: Aangenomen.

26643-868
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over een plan opstellen om de meest noodzakelijke overheidsapplicaties 100% toegankelijk te maken

Besluit: Aangenomen.

26643-869
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Ceder en Leijten over een wettelijke verplichting voor een kindimpactassessment voor digitale diensten die deels of volledig op kinderen zijn gericht

Besluit: Overgenomen.

26643-870
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Leijten en Ceder over een duidelijk waardenkader met betrekking tot de inzet, regulering en toepassing van digitale technologie door de overheid

Besluit: Aangenomen.

26643-871
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Bouchallikh over een verbod op politieke advertenties op basis van persoonsgegevens en online tracking

Besluit: Verworpen.

26643-872
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over grondig en onafhankelijk laten onderzoeken of binnen overheidsorganisaties nog sprake is van discriminerende algoritmen en profilering

Besluit: Verworpen.

26643-873
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Rajkowski c.s. over een richtlijn om producten of diensten van organisaties en bedrijven uit landen met een offensieve cyberagenda uit bepaalde aanbestedingen te kunnen weren

Besluit: Overgenomen.

26643-874
Indiener Q.M. Rajkowski
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van de leden Van Haga en Van Weerdenburg over het behoud van het vrije woord op sociale platforms

Besluit: Aangenomen.

26643-875
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven

Besluit: Aangenomen.

26643-876
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

26643-877
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over bindende criteria voor besluiten die niet automatisch tot stand mogen komen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

26643-878
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle over inspanningen van de regering die erop gericht zijn dat EU-verordeningen concrete antidiscriminatiebepalingen krijgen

Besluit: Aangenomen.

26643-879
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Weerdenburg over het voortouw bij de besluitvorming over datacenters overdragen aan de staatssecretaris voor Digitalisering en de minister van Economische Zaken gezamenlijk

Besluit: Verworpen.

26643-880
Indiener V.D.D. van Weerdenburg
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van Ginneken en Leijten over op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering

Besluit: Aangenomen.

26643-882
Indiener L.M. van Ginneken
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Raan c.s. over bij het uitwerken van de digitaliseringsplannen ook de klimaatimpact in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

26643-883
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Raan over het vormgeven van een duurzaamheidsheffing die de vervuiler laat betalen en prikkelt tot dataminimalisatie

Besluit: Verworpen.

26643-884
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden

Besluit: Aangenomen.

26643-885
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Jansen over onderzoek naar draagvlak voor een Europese digitale identiteit

Besluit: Verworpen.

26643-886
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Jansen over alles in het werk stellen om de invoering van een Europese digitale identiteit te voorkomen

Besluit: Verworpen.

26643-887
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Jansen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Besluit: Verworpen.

26643-888
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Bontenbal c.s. over loot boxes in videogames ook in Nederland verbieden (t.v.v. 26643-881)

Besluit: Aangenomen.

26643-890
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen