Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten

Besluit: Besloten overeenkomstig conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

35561-4
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66