Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven

Besluit: Overgenomen.

36100-XVI-11
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen