Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Léon de Jong over ontvangers van socialezekerheidsregelingen registreren naar migratieachtergrond

Besluit: Verworpen.

36100-XV-9
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Léon de Jong over registreren hoeveel arbeidsmigranten gebruikmaken van de Nederlandse sociale zekerheid

Besluit: Verworpen.

36100-XV-10
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Léon de Jong over de kosten van bijstand per migratieachtergrond opnemen in de begroting en het jaarverslag van SZW

Besluit: Verworpen.

36100-XV-11
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV