Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Kathmann c.s. over ook studenten recht geven op de energietoeslag

Besluit: Verworpen.

36064-4
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van de leden Van Baarle en Kuzu over studenten met een eigen energierekening niet uitsluiten van de energietoelage

Besluit: Verworpen.

36064-5
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage

Besluit: Aangenomen.

36064-6
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van de leden Maatoug en Kathmann over financiële compensatie voor gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120% van het sociaal minimum

Besluit: Verworpen.

36064-7
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

Besluit: Aangenomen.

36064-8
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Eerdmans en Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

Besluit: Aangenomen.

36064-9
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens

Besluit: Verworpen.

36064-11
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 10 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen volledige uitkering voor gemeentes die een bovengrens hanteren van minder dan 120% van het sociaal minimum

Besluit: Verworpen.

36064-12
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 6 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over uitwonende studenten meenemen in de plannen voor energiecompensatie

Besluit: Verworpen.

36064-13
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 8 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen

Besluit: Stemming uitgesteld.

36064-14
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 6 anderen

Gewijzigde motie van het lid Podt over bij de individuele bijzondere bijstand niet eisen dat studenten in een kwetsbare financiële positie eerst maximaal moeten lenen bij DUO (t.v.v. 36064-10)

Besluit: Stemming uitgesteld.

36064-16
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66