Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Besluit: Verworpen wetsvoorstel I (nr. 17) (Hoofdelijk 87-55)

35729
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP