Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem d.d. 8 juli 2021