Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Wonen en Ruimte van de begroting Binnenlandse Zaken voor het jaar 2022

Plenaire vergadering 23 november 2021