Stemming over: motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen