Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

Plenaire vergadering 12 oktober 2021