Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

Plenaire vergadering 5 oktober 2021

Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het vergroenen van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer

Besluit: Verworpen.

35742-6
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave

Besluit: Aangenomen.

35742-7
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over een standaard voor ecologisch bermbeheer

Besluit: Aangenomen.

35742-8
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Vestering over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Besluit: Verworpen.

35742-9
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over natuurinclusief renoveren opnemen in het Bouwbesluit

Besluit: Verworpen.

35742-10
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over het verbieden van bladblazers in groene zones

Besluit: Verworpen.

35742-11
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Thijssen en Bouchallikh over het realiseren van zo veel mogelijk Gezonde Buurten

Besluit: Aangenomen.

35742-12
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Vestering over turfvrije tuinaarde in de voor- en achtertuin van nieuwbouwwoningen

Besluit: Verworpen.

35742-13
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over regels voor duurzaam gebruik van grote gebouwen en pleinen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35742-15
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Geurts en Bouchallikh over het vergroenen van daken van panden van het Rijksvastgoedbedrijf

Besluit: Aangenomen.

35742-16
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Geurts en Bouchallikh over het opnemen van eisen voor groen in de gemeentelijke omgevingsplannen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35742-17
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Grinwis over het aanleggen van moestuinen bij basisscholen (t.v.v. 35742-14)

Besluit: Aangenomen.

35742-20
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Besluit: Aangenomen.

35742-19
Indiener P.J. Valstar
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen