Verdere behandeling van aanhangige stukken

Plenaire vergadering 28 september 2021