Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken