Aangehouden motie ingediend bij het VAO Discriminatie

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van de leden Ceder en Azarkan over een discriminatietoets opnemen in het Integraal Afwegingskader

Besluit: Aangenomen.

30950-233
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere