Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over verdere beperkende maatregelen ten aanzien van de Nederlandse visserij voorkomen

Besluit: Aangenomen (78-51)

21501-32-1312
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere