Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam Vervoer

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de showroom communiceren over de gebruikskosten van een auto

Besluit: Aangenomen.

32813-741
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Nijboer en De Hoop over nieuwe auto's van de zaak per 2026 emissievrij maken

Besluit: Verworpen.

32813-742
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Nijboer en De Hoop over wetgeving waarmee alleen emissievrije bezorging wordt toegestaan

Besluit: Verworpen.

32813-743
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Bouchallikh en Thijssen over een ondersteuningsprogramma voor de regio's en een nationaal mobiliteitsplan

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-744
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het actief agenderen van e-hubs

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-745
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over de subsidieregeling voor de aankoop van elektrische personenauto's verbeteren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-746
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over elektrische fietsen registreren om diefstal tegen te gaan

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-747
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over de bijdrage van groene waterstof aan de transportdoelstelling

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-748
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Bontenbal c.s. over een coördinerende rol bij de ontwikkeling van een concreet plan voor het batterijenecosysteem in Nederland

Besluit: Aangenomen.

32813-749
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over een afdwingbaar afbouwpad naar nul CO2-uitstoot in 2030 in de aanbesteding van infraprojecten

Besluit: Aangenomen.

32813-750
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over een plan van aanpak tegen fietsarmoede

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-752
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over de modaliteiten openbaar vervoer en fiets prioriteren boven de modaliteit auto

Besluit: Verworpen.

32813-753
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Hagen en Grinwis over normstellende regelgeving voor CO2-reductie conform het Klimaatakkoord

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-754
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Peter de Groot over zo spoedig mogelijk een uniforme batterijcheck invoeren (32813-751)

Besluit: Aangenomen.

32813-759
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD