Moties ingediend bij het tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Madlener over de regeling TSVC-19 per redelijk verkooppunt uitkeren

Besluit: Verworpen.

28684-661
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Madlener over niet opnieuw een algeheel vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

28684-662
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Palland over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk

Besluit: Aangenomen.

28684-663
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA