Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Beckerman c.s. over het belang van de popsector onderschrijven

Besluit: Aangenomen.

35813-3
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 3 anderen