Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over erkenning van Wetsus als TO2-instelling

Besluit: Aangenomen.

32637-457
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over mogelijkheden om de introductie van zonneauto's te versnellen

Besluit: Aangenomen.

32637-458
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het momentum voor IPCEI niet voorbij laten gaan

Besluit: Aangenomen.

32637-459
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Amhaouch en Romke de Jong over een plan van aanpak voor toegepast onderzoek in de regio

Besluit: Aangenomen.

32637-460
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga een plan om de industrie voor Nederland te behouden

Besluit: Aangenomen.

32637-461
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga