Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen