Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Van Baarle en Van Nispen over de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

Besluit: Aangenomen.

31753-241
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere