Verdere behandeling van aanhangige stukken

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

35718-50
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit: Aangenomen.

35718-51
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere