Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Besluit: Aangenomen.

35522
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Amendement van het lid Aartsen over een evaluatiebepaling in het bijzonder ten aanzien van de gevolgen voor winkeliers en het winkelaanbod

Besluit: Aangenomen.

35522-8
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD

Amendement van de leden Grinwis en Leijten over het ook van toepassing verklaren op marktkooplieden

Besluit: Stemming uitgesteld.

35522-9
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Stoffer en Leijten ter vervanging van nr. 7 over de nietigheid van bedingen of besluiten die winkeliers dwingen open te zijn op door de Winkeltijdenwet beschermde dagen of tijden

Besluit: Verworpen.

35522-10
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere