Moties ingediend bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Gewijzigde motie van het lid Leijten over de vergoeding voor politieke ambtsdragers spiegelen aan die voor uitvoerders in de publieke sector (t.v.v. 35530-9)

Besluit: Verworpen.

35530-11
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Bisschop over een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden (t.v.v. 35530-10)

Besluit: Verworpen.

35530-12
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP