Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530)

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Besluit: Aangenomen.

35530
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Amendement van het lid De Kort over dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na hun aftreden lid kunnen worden van het adviescollege

Besluit: Aangenomen.

35530-7
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Leijten over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het adviescollege

Besluit: Verworpen.

35530-8
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP