Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Bisschop en Segers over mensenrechten zwaar meewegen bij het onder exportcontrole brengen van nog niet gecontroleerde surveillancetechnologie

Besluit: Aangenomen.

35719-6
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Segers c.s. over zich inzetten voor een VN-resolutie voor afschaffing van de doodstraf bij afvalligheid en blasfemie

Besluit: Aangenomen.

35719-7
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de oprichting van een parlementaire groep voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35719-8
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over gerechtvaardigd onderscheid tussen religieuze groepen of levensovertuigingen (t.v.v. 35719-5)

Besluit: Aangenomen.

35719-9
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen