Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over mensen met een beperking beter betrekken bij het verenigingsleven

Besluit: Aangenomen.

35651-6
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Paulusma over intimiteit in de gehandicaptenzorg

Besluit: Aangenomen.

35651-7
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Werner c.s. over de specialisatie AVG-arts tijdens opleidingen meer onder de aandacht brengen

Besluit: Aangenomen.

35651-8
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Tellegen over levenseindewensen als onderdeel van het zorgplangesprek

Besluit: Aangenomen.

35651-9
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de persoonlijke netwerken van mensen met een beperking wier ouders zijn overleden of niet meer voor hen kunnen zorgen

Besluit: Aangenomen.

35651-10
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Besluit: Aangenomen.

35651-11
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld over onderzoeken hoe de woonplaats van mensen met intramurale Wlz-zorg beter kan worden beschermd (t.v.v. 35651-12)

Besluit: Aangenomen.

35651-13
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks