Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer