Motie ingediend bij het debat over de profielschets van de Voorzitter