Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 17 december 2020