Aangehouden motie ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen

Besluit: Aangenomen.

35570-VIII-116
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven