Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (35570-XII)

Plenaire vergadering 8 december 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Besluit: Aangenomen.

35570-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Amendement van het lid Laçin over middelen voor een onderzoek om de mogelijkheden voor provinciale vervoersbedrijven te verkennen

Besluit: Verworpen.

35570-XII-11
Indiener C. Laçin
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Kröger over een bedrag voor het op de rails helpen van een aantal nieuwe trajecten voor nachttreinen van en naar Nederland

Besluit: Verworpen.

35570-XII-12
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Gijs van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 10 over het in 2021 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

Besluit: Verworpen.

35570-XII-13
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Van Raan over een dekking uit de middelen voor Lelystad Airport t.b.v. de Sociaal Creatieve Raad

Besluit: Verworpen.

35570-XII-60
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 88 over een dekking voor extra middelen voor de reddingsbrigades

Besluit: Aangenomen.

35570-XII-89
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen
Naar boven