Moties ingediend bij het debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Plenaire vergadering 29 september 2020