Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

Plenaire vergadering 2 juli 2020