Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul