Moties ingediend bij het notaoverleg over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

Plenaire vergadering 7 mei 2020

Motie van het lid Nijboer c.s. over overwegen om het aandelenbelang te vergroten

Besluit: Aangenomen.

29232-11
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over uitbreiden van de invloed van de regering als aandeelhouder in de holding

Besluit: Aangenomen.

29232-13
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over het belang van een sterke, concurrerende KLM

Besluit: Aangenomen.

29232-15
Indiener R.E. van der Linde
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Sneller en Paternotte over duurzaamheidsafspraken als voorwaarde voor steun

Besluit: Aangenomen.

29232-18
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Sneller en Stoffer over een Europese inzet voor vergroening van de luchtvaartsector

Besluit: Aangenomen.

29232-19
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Tony van Dijck en Graus over een onderzoek naar een zelfstandige KLM

Besluit: Verworpen.

29232-20
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Ronnes en Van Haga over voorwaarden die bijdragen aan continuering van KLM

Besluit: Aangenomen.

29232-21
Indiener H.A.G. Ronnes
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Raan over een bindend CO2-budget voor de luchtvaartsector

Besluit: Verworpen.

29232-22
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over een goed sociaal plan voor luchtvaartpersoneel

Besluit: Verworpen.

29232-24
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over geen steun aan sectoren die de handel in wilde dieren of de vee-industrie faciliteren

Besluit: Verworpen.

29232-26
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de KLM tijdelijk voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat laten worden

Besluit: Verworpen.

29232-27
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van Raan over de KLM onder de Wet normering topinkomens laten vallen (t.v.v. 29232-14)

Besluit: Verworpen.

29232-31
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Kröger over normen voor geluid en ultrafijnstof (t.v.v. 29232-23)

Besluit: Verworpen.

29232-34
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Kröger over niet uitkeren van bonussen en dividend bij staatssteun (t.v.v. 29232-25)

Besluit: Aangenomen.

29232-35
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over ontzien van de werknemers met de meest kwetsbare contracten (t.v.v. 29232-10)

Besluit: Aangenomen.

29232-29
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over een forse reductie van de uitstoot van ultrafijnstof (t.v.v. 29232-12)

Besluit: Verworpen.

29232-30
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Snels c.s. over alle stakeholders zo veel mogelijk laten bijdragen aan de oplossing van de financiële problemen(t.v.v. 29232-16)

Besluit: Aangenomen.

29232-32
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Snels c.s. over afrekenbare klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 als voorwaarden voor steun (t.v.v. 29232-17)

Besluit: Verworpen.

29232-33
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van de leden Van Otterloo en Van Raan over het belasten van vliegtuigbrandstof (t.v.v. 29232-28)

Besluit: Aangenomen.

29232-36
Indiener G.J.P. van Otterloo
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere