Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs (35 300-VIII, nr. 149)