Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang