Aangehouden motie ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen