Moties ingediend bij het VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019