Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2020grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)