Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen