Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Plenaire vergadering 8 oktober 2019