Moties ingediend bij het VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

Plenaire vergadering 10 september 2019