Moties ingediend bij het VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen