Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo

Plenaire vergadering 16 april 2019