Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet maatregelen middenhuur

Plenaire vergadering 2 april 2019